"ادعای عجیب و غریب"

غضنفرها تور دروازه دولت تدبیر و امید را به توپ بسته اند نه منتقدان

یکی از مهم ترین مسائلی که جوامع امروزی با آن مواجه اند، مسئله اعتماد عمومی به عنوان ارزشمند ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی است.  

آخرین اخبار