"اميرمهرداد خسروي"

انتقال اررزش ها با مفاهیم اثر گذار کافی نیست

در خبرهاي امروز مطلب تاسّف آوري از دستگيري يكي از اهالي طنز (كه مشهور تلقي شده بود )، به جرم هرزگي و شركت در مجلس فساد و شرابخواري خبري منعكس گرديده بود . خوشبختانه من اين فرد را نمي شناسم و علاقه ايي هم به شناخت ندارم  

يك اتفاق جالب رسانه ايي / بطور همزمان دو عليزاده ميهمان در دو شبكه تلويزيوني

يكي مينا و ديگري كيميا يكي آنطرف آب و در بي بي سي و ديگري در اينطرف آب در شبكه نسيم  

ظلم به سگ حيوان با وفا توسط آدمهاي بي وفا بنام حيوان دوستي و تجدد گرايي

يكي از پديده هاي ناشايستي كه طي سالهاي اخير در عموم كلان شهر ها رو به شيوع است و مرتكبين آن هم از سر تصور غلط و نا آگاهي ، اين رفتار را نمادي از تجدد گرايي مي پندارند ، مساله نگهداري سگ در منزل است .  

ما اهل شرابيم و كبابيم و ربابيم …

انسان تا در موقعيت قرار نگيرد معلوم نيست چقدر عُمق و اصالت دارد . مثلا اگر ادعا كند كه يك انسان مؤمنِ با اصالت و با هويت اسلامي است ، معلوم نيست چقدر واقعيت داشته باشد .  

وجدان به معناي يافتن است/ خداوند وجدان را در نهاد هر انساني قرار داد

واژه ” وجدان ” را بسيار شنيده اييم اما ممكن است كمتر به مفهوم آن توجه كرده باشيم . وجدان به معناي يافتن است . در قرآن نيز كلمه ” تَجِدُ ” از ماده وجدان به همين معناي يافتن مي باشد .  

ميراث سعدي براي بانواني كه مي خواهند اصالت ايراني خود را حفظ كنند

عميقا اعتقاد دارم كه فرجام نيك براي مردمان ما مسيري نخواهد بود به غير از پايبندي بر ريشه هاي تمدني و فرهنگي شان . همان كه برآمده از ادبيات غني ايرانيست . اينك به سراغ سعدي شيرين سخن مي روم . همان بزرگ مردي كه شيرازه فرهنگ اين سرزمين است ! ميراث سعدي براي... 

بزرگترين دشمن انسان جهل نيست بلكه توهم دانايي است

يكي از اين توهمات مساله متانت و وقار بانوي شرقي و ايراني است كه با موهومات شعاري و توهم زدگي يا سليقه شخصي بدست نمي آيد بلكه شاخص آن فارغ از معيارهايي كه در دين بيان شده است ، در ادبيات اصيل ايراني هم ريشه دارد  

آخرین اخبار