"سالروز شهادت"

حسن باقری چگونه نابغه جنگ شد؟

پایگاه تحلیلی خبری راقبون «حسن باقری» قدرت آن را داشت که در سختی‌ها، با رنج و پشتکار، در راهی گام بردارد، که دیگران آن را یک استعداد خارق‌العاده نامیده‌اند. عمده‌ این استعداد از شناخت فرصت‌ها، تصمیم‌گیری بر اساس آگاهی دقیق و تلاش و پشتکار... 

آخرین اخبار