"قوانین"

رؤسای قوه قضائیه از دیروز تا امروز را بهتر بشناسیم

در عمر بیش از ۳۰ ساله دستگاه قضایی کشور تاکنون ۵ نفر سکاندار قوه قضائیه بوده‌اند که اولین آنها شهید آیت‌الله بهشتی بوده و اکنون ریاست آن بر عهده آیت‌الله صادق آملی لاریجانی است. به گزارش راقبون، دستگاه قضایی در کشور ما یکی از مهم‌ترین قوا به شمار می‌رود... 

آخرین اخبار