"مدیر مسئول هفته نامه نهم دی"

فاسد زیر هرتابلویی باشد باید با او برخورد کرد

مدیر مسئول هفته نامه نهم دی در اجتماع اقشار مختلف مردم پاکدشت در نشستی با عنوان انقلاب اسلامی ، فرصت ها وتهدیدها ، دستاورد های انقلاب و آسیب های آن را تبیین کرد.  

آخرین اخبار